PDA

查看完整版本 : [分享]白居易/琵琶行


吉米丘
01-09-2004, 18:39
白居易/琵琶行

潯 陽 江 頭 夜 送 客 , 楓 葉 荻 花 秋 瑟 瑟 。
主 人 下 馬 客 在 船 , 舉 酒 欲 飲 無 管 弦 。
醉 不 成 歡 慘 將 別 , 別 時 茫 茫 江 浸 月 。
忽 聞 水 上 琵 琶 聲 , 主 人 忘 歸 客 不 發 。
尋 聲 暗 問 彈 者 誰 ﹖ 琵 琶 聲 停 欲 語 遲 。
移 船 相 近 邀 相 見 , 添 酒 回 燈 重 開 宴 。
千 呼 萬 喚 始 出 來 , 猶 抱 琵 琶 半 遮 面 。
轉 軸 拔 弦 三 兩 聲 , 未 成 曲 調 先 有 情 。
弦 弦 掩 抑 聲 聲 思 , 似 訴 生 平 不 得 志 。
低 眉 信 手 續 續 彈 , 說 盡 心 中 無 限 事 。
輕 攏 慢 撚 抹 復 挑 , 初 為 霓 裳 後 六 麼 。
大 弦 嘈 嘈 如 急 雨 , 小 弦 切 切 如 私 語 。
嘈 嘈 切 切 錯 雜 彈 , 大 珠 小 珠 落 玉 盤 。
閒 關 鶯 語 花 底 滑 , 幽 咽 流 泉 水 下 灘 。
水 泉 冷 澀 弦 凝 絕 , 凝 絕 不 通 聲 漸 歇 。
別 有 幽 愁 暗 恨 生 , 此 時 無 聲 勝 有 聲 。
銀 瓶 乍 破 水 漿 迸 , 鐵 騎 突 出 刀 鎗 鳴 。
曲 終 收 撥 當 心 畫 , 四 弦 一 聲 如 裂 帛 。
東 船 西 舫 悄 無 言 , 惟 見 江 心 秋 月 白 。
沉 吟 放 撥 插 絃 中 , 整 頓 衣 裳 起 斂 容 。
自 言 本 是 京 城 女 , 家 在 蝦 蟆 陵 下 住 。
十 三 學 得 琵 琶 成 , 名 屬 教 坊 第 一 部 。
曲 罷 常 教 善 才 服 , 妝 成 每 被 秋 娘 妒 。
五 陵 年 少 爭 纏 頭 , 一 曲 紅 綃 不 知 數 。
鈿 頭 銀 篦 擊 節 碎 , 血 色 羅 裙 翻 酒 污 。
今 年 歡 笑 復 明 年 , 秋 月 春 風 等 閒 度 。
弟 走 從 軍 阿 姨 死 , 暮 去 朝 來 顏 色 故 。
門 前 冷 落 車 馬 稀 , 老 大 嫁 作 商 人 婦 。
商 人 重 利 輕 別 離 , 前 月 浮 梁 買 茶 去 。
去 來 江 口 守 空 船 , 繞 船 明 月 江 水 寒 。
夜 深 忽 夢 少 年 事 , 夢 啼 妝 淚 紅 闌 干 。
我 聞 琵 琶 已 嘆 息 , 又 聞 此 語 重 唧 唧 。
同 是 天 涯 淪 落 人 , 相 逢 何 必 曾 相 識 。
我 從 去 年 辭 帝 京 , 謫 居 臥 病 潯 陽 城 。
潯 陽 地 僻 無 音 樂 , 終 歲 不 聞 絲 竹 聲 。
住 近 湓 城 地 低 濕 , 黃 蘆 苦 竹 繞 宅 生 。
其 間 日 暮 聞 何 物 , 杜 鵑 啼 血 猿 哀 嗚 。
春 江 花 朝 秋 月 夜 , 往 往 取 酒 還 獨 傾 。
豈 無 山 歌 與 村 笛 ﹖ 嘔 啞 嘲 晰 難 為 聽 。
今 夜 聞 君 琵 琶 語 , 如 聽 仙 樂 耳 暫 明 。
莫 辭 更 坐 彈 一 曲 , 為 君 翻 作 琵 琶 行 。
感 我 此 言 良 久 立 , 卻 坐 促 絃 絃 轉 急 。
淒 淒 不 似 向 前 聲 , 滿 座 重 聞 皆 掩 泣 。
座 中 泣 下 誰 最 多 , 江 州 司 馬 青 衫 濕 。

吉米丘
01-09-2004, 18:42
在學生時代,最討厭的,就是這種文言文的東西...

尤其是那種要背,一定會考的那種...就是不爽念,就是不爽背...想說這以後打死也用不到...

但是現在看來,每一字每一句,用字譴詞,真是乾淨俐落,入木三分...

而且畫面意境就從字裡行間湧現...

很訝異,很感佩...古人的功力,實在深不可測...

dennis
01-10-2004, 11:33
原來 看古代人的創作 還得配合年齡 才會有所體會 ~~~~~~~~~

>"<...............肯~~我又老了!